PODMIENKY ZAPOŽIČANIA:

 • minimálna doba zapožičania je 3 dní
 • denný limit 300km/deň, je možné dokúpiť zvýhodnené extra balíky km navyše
 • prebratie vanu je aktuálne možné v Banskej Bystrici
 • 900eur je depozit splatný najneskôr pri prebratí (výlučne prevodom na účet / vkladom na účet)
 • karavan je potrebné vrátiť s plne dotankovanou nádržou a umytý
 •  platí zákaz presúvania sa mimo hraníc EÚ bez extra dojednania
 • v prípade akéhokoľvek poškodenia karavanu (poškodenie interiéru, vybavenia karavanu, markízy, pneumatík a všeobecne poškodení, ktoré nie sú hradené z havarijného poistenia) je prenajímateľ oprávnený depozit zadržať a následne vrátiť čiastku po odpočítaní sumy faktúry z autorizovaného servisu / zakúpení rovnakého, alebo vlastnosťami podobného dielu
 • Prebratie kemperu je možné medzi 9:00 až 12:00 (neskôr podľa individuálnej dohody). Vrátenie/odovzdanie najneskôr do 18:00 posledného dňa nájmu.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • 30% úhrada zálohy po vytvorení rezervácie (3 kalendárne dni na bankový prevod, podmienka potvrdenia rezervácie, v opačnom prípade sa ruší rezervácia)
 • 70% úhrada zálohy musí byť pripísaná na účet najneskôr 10 dní pred termínom, v opačnom prípade prepadá 100% zálohy.
 • Záloha je vratná najneskôr 30 dní pred termínom

CENNÍK

POPLATKY ŠTANDARD

Požičanie karavanu – od 69 €/deň
Jednorazový administratívny poplatok – 25€/pobyt

VOLITEĽNÉ POPLATKY

Jednorázový gril – 8€/ks
Domáci miláčik v karavane – 15€/pobyt
Zapožičanie nosiču na bicykle – 5€/deň
Balík EXTRA 500km (POTREBNÉ OBJEDNAŤ DOPREDU !!!) – 70€/ + 500 km na celý pobyt
Balík EXTRA 1000km (POTREBNÉ OBJEDNAŤ DOPREDU !!!) – 120€/ + 1000 km na celý pobyt

POPLATKY ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Znečistený interiér – 20€ + skutočné náklady
Znečistený exteriér – 20€ + skutočné náklady
Nedotankovanie plnej nádži – 20€ + cena PHM na dotankovanie
Nadlimitné km (nad rámec 300km/deň a bez dokúpeného extra balíka) – 0,25€ / 1km
Nevčasné vrátenie (iný deň ako dojednaný) – každý začatý deň 200€
Nevčasné vrátenie (iná hodina ako dojednaná, najneskôr však do 18:00 po 18:00 sadzba) – každá začatá hodina 20€

* iné Vaše požiadavky na požiadanie (INDIVIDUÁLNE PREJEDNAŤ PODĽA POTREBY)