PODMIENKY ZAPOŽIČANIA:

 • minimálna doba zapožičania je 3 dní
 • denný limit 300km/deň, je možné dokúpiť zvýhodnené extra balíky km navyše
 • prebratie dodávky je aktuálne možné v Banskej Bystrici
 • 900eur je depozit splatný najneskôr pri prebratí (výlučne prevodom na účet / vkladom na účet)
 • karavan je potrebné vrátiť s plne dotankovanou nádržou a umytý
 •  platí zákaz presúvania sa mimo hraníc EÚ bez extra dojednania
 • v prípade akéhokoľvek poškodenia karavanu (poškodenie interiéru, vybavenia karavanu, markízy, pneumatík a všeobecne poškodení, ktoré nie sú hradené z havarijného poistenia) je prenajímateľ oprávnený depozit zadržať a následne vrátiť čiastku po odpočítaní sumy faktúry z autorizovaného servisu / zakúpení rovnakého, alebo vlastnosťami podobného dielu
 • Prebratie kemperu je možné medzi 9:00 až 12:00 (neskôr podľa individuálnej dohody). Vrátenie/odovzdanie najneskôr do 18:00 posledného dňa nájmu.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • 30% úhrada zálohy po vytvorení rezervácie (3 dni max. na bankový prevod, podmienka potvrdenia rezervácie)
 • 70% úhrada zálohy musí byť pripísaná na účet najneskôr 10 dní pred termínom, v opačnom prípade prepadá 100% zálohy.
 • Záloha je vratná najneskôr 30 dní pred termínom

CENNÍK

POPLATKY ŠTANDARD

Požičanie karavanu ŠTANDARD59€ – 69€HANA 59€, PAVLA a ANINA 69€
Administratívny poplatok25€1x na celý pobyt

VOLITEĽNÉ DENNÉ POPLATKY

Zapožičanie bicyklov5€deň/ks
Zapožičanie nosiču na bicykle5€deň/ks
Predaj jednorázový gril5€ks
Zapožičanie 2x bicyklov + nosiču na bicykle12€deň
Zapožičanie 3x bicyklov + nosiču na bicykle15€deň

VOLITEĽNÉ JEDNORÁZOVÉ POPLATKY

Náhradná extra plynová bomba5€ks
Jednorázový gril5€ks
Domáci miláčik v karavane15€1x na celý pobyt
Balík EXTRA 500km (POTREBNÉ OBJEDNAŤ DOPREDU !!!)70€500km na celý pobyt
Balík EXTRA 1000km (POTREBNÉ OBJEDNAŤ DOPREDU !!!)120€1000km na celý pobyt

POPLATKY ZA PORUŠENIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK

Znečistený exteriér20€plus skutočné náklady
Znečistený exteriér20€plus skutočné náklady
Nedotankovanie plnej nádži20€plus cena PHM na dotankovanie
Nadlimitné km (nad rámec 300km/deň a bez dokúpeného extra balíka)0,25€1km
Nevčasné vrátenie (iný deň ako dojednanýsadzba za požičanie + 100%
Nevčasné vrátenie (iná hodina ako dojednaná, najneskôr však do 18:00 po 18:00 sadzba)každá začatá hodina 20€

* iné Vaše požiadavky na požiadanie (INDIVIDUÁLNE PREJEDNAŤ PODĽA POTREBY)